Algemeen Diensten Contact  

 

 


 

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?

Het verwerken van de financiële administratie
Het verzorgen van de loonadministratie
Het samenstellen van de jaarrekening
Het verzorgen van de aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting
Financiële planning
Organisatieadvisering
Mediation

Financiële administratie

Kan ik mijn financiële administratie uitbesteden?
Jazeker. Wij bieden een breed dienstenpakket om uw taken te verlichten. Daarbij kunt u uw administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Dat doen we op ons kantoor, of - als u dat liever heeft - op dat van u. In dat laatste geval heeft u nog directer inzicht in uw financiële administratie. De 'schoenendoos' bij ons afgeven kan natuurlijk ook.

Op basis van de door u geleverde gegevens werken we de financiële administratie bij in een geautomatiseerd systeem. Dat resulteert per maand of per kwartaal in een voorlopige financiële rapportage. Daaruit kunt u een aantal zaken opmaken: de gerealiseerde omzet, de hoogte van de kosten en het voorlopig resultaat. Als we bijzondere zaken tegenkomen, bespreken we die met u. Ook verzorgen we aan de hand van de financiële administratie maandelijks of per kwartaal de aangifte omzetbelasting.

Loonadministratie

Het juist en tijdig verwerken van de periodieke salarismutaties is een must voor elke onderneming. U levert maandelijks de personeelsmutaties, wij verzorgen de loonadministratie met behulp van het geautomatiseerde systeem Lopac.

Naast het maandelijks berekenen van de lonen valt hieronder ook de aan- en afmelding van werknemers bij de bedrijfsvereniging en het verzorgen van de aangifte loonbelasting. Verder doen we de communicatie met de belastingdienst en de bedrijfsvereniging, zowel schriftelijk als telefonisch.

Het verzorgen en bespreken van de jaarrekening

Na afloop van het kalenderjaar stellen wij de conceptjaarrekening samen, op basis van de financiële administratie en aanvullende informatie. Dat concept bespreken we met u. Doorgaans geven we u in dat gesprek ook aanbevelingen en adviezen, op grond van de opgedane ervaringen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om financieel beheer, investeringen, financiering, kostenontwikkeling, fiscale planning, testament, successieplanning, financiële planning en oudedagsvoorziening.

Belastingaangiften, inkomsten- en vennootschapsbelasting

Zowel voor particulieren als ondernemers stellen we aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting samen. U kunt hiervoor uitstekend bij ons terecht, onze werknemers staan u vakkundig ter zijde bij de invulling van uw aangifte inkomstenbelasting. Voor u als ondernemer is het fiscale aspect van uw onderneming uitermate belangrijk.

Zonodig begeleiden wij u ook graag bij de soms spannende momenten van belastingcontrole. Wij verdedigen uw fiscale belangen bij dergelijke onderzoeken van de Belastingdienst. Bij de samenstelling van de belastingaangiften kunnen de financiële gegevens vaak niet simpel worden overgenomen op de aangifte. Met onze expertise bent u verzekerd van een goed verzorgde aangifte, waarbij we hoogwaardige aangiftesoftware gebruiken. Wij adviseren u over de fiscale faciliteiten waarvoor uw onderneming in aanmerking komt en wijzen op de mogelijke fiscale risico's.

Financiële planning

Hoe staat het met uw huidige financiële situatie? Hoe gaat die situatie er in de toekomst uitzien? Sluit die situatie aan bij uw wensen? Kunt u eerder stoppen met verplicht werken? Welke stappen moet u zetten om uw gewenste situatie te bewerkstelligen? Hoe verandert uw situatie bij ziekte of overlijden van een gezinslid? Hoe zit het met de bedrijfsopvolging?

We stellen vast of uw bestaande vermogenspositie en getroffen inkomensvoorziening voldoende zijn om aan uw wensen en eisen voor de toekomst te voldoen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders geen financieel doel heeft; 2/3 van de andere helft heeft slechts plannen. Verder heeft 60% van onze landgenoten geen volledige pensioenopbouw en slechts 33% heeft een testament. En u?
Wij gaan u inzicht geven in uw huidige financiële situatie en bekijken uw persoonlijke situatie grondig.

Hoe doen we dat?
Tijdens een eerste oriënterend gesprek maken we een volledige inventarisatie van uw persoonlijke situatie. U moet hierbij denken aan het vaststellen van uw huidige vermogen, uw huidige bestedingspatroon en uw gewenste inkomens- en vermogenspatroon.

Met de Financiële Vermogensplanner stellen wij via een helder stappenplan een persoonlijk financieel vermogensplan voor u op.
Dit financieel plan geeft:
- inzicht in uw huidige financiële situatie
- inzicht in de toekomstige financiële situatie
- advies waardoor u uw financiële situatie kunt optimaliseren en uw wensen kunt realiseren

Dit advies wordt tussentijds met u besproken. Dat leidt uiteindelijk tot ons definitieve advies voor uw nabije toekomst. Dit rapport geeft inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie en zorgt er voor dat uw financiële toekomst goed geregeld is.

Organisatieadvisering

Wij hebben ons gespecialiseerd in organisatorische vraagstukken, zoals de optimale inrichting en de interne kracht van de organisatie. Bovendien adviseren wij over performance- en de rendementsverbetering, personeel en organisatie, risicomanagement, optimalisering van de financiële functie en het verbeteren van de marktpositie. In een eerste oriënterend gesprek inventariseren wij knelpunten binnen uw organisatie. Samen met u proberen we die vervolgens op te lossen, waardoor uw organisatie beter functioneert en u uiteindelijk een optimaal bedrijfsrendement bereikt.

Mediation

In 2005 hebben wij onze diensten uitgebreid met mediation, een vorm van geschiloplossing die in Nederland nog weinig bekendheid geniet, maar in het buitenland inmiddels geldt als één van de meest gewaardeerde en toegepaste vormen om onenigheid uit de wereld te helpen. Het slagingspercentage mag er zijn: 70% van alle mediationtrajecten is succesvol. Mediation is daarmee niet alleen snel, goedkoop en effectief, maar heeft bovendien als voordeel dat het conflict en de oplossing daarvan een zaak van de betrokken partijen blijft. De acceptatiewaarde van de uitkomst ligt daardoor hoger dan die van een gerechtelijke procedure, een arbitrage of een bindend advies procedure. Iets om te onthouden dus als u onverhoopt te maken krijgt met een conflict.